Úvod
2
1
Úvod

Certifikát kvality a právo na predaj
V začiatkoch mojej výroby sa produkty dostávali na trh prostredníctvom Ústredia ľudovej
umeleckej výroby (ÚĽUV) v Bratislave. Okrem slovenských obchodov sa dostávali aj na trh
po celej Európe a dokonca aj do USA. Vzhľadom na vysokú úroveň povrchovej, estetickej
úpravy a výtvarno – estetickej hodnoty výrobkov, som ako ľudovo umelecký výrobca získal
Certifikát kvality a oprávnenie na výrobu a predaj úžitkových a darčekových predmetov, ktoré
vydala Krajská umelecká komisia v Bratislave .


Tradícia tokárskej výroby na Slovensku:
Práve tento druh ľudovo umeleckej výroby zdobenej farebnou tvarovanou kovolinkou je
založený na tradíciach charakteristických aj pre Slovensko. Drevenné výrobky, ako sú
misky, tanierky, rôzne dózy, črpáky, valašky, píšťaly, rôzne úžitkové predmety a predmety
každodennej potreby čerpajú z histórie slovenskej kultúry a dedičstva, ktoré sa prenášalo
z pokolenia na pokolenie. Práve takéto výrobky vytvárajú nezabudnuteľné hodnoty pre
zachovanie kultúrneho dedičstva a identity Slovenska v rámci zjednotenej Európy.